Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině.
GEORGE BERNARD SHAW